Reglaža trapa

Vozilo ne treba samo pri velikim brzinama da bude sigurno za upravljanje već treba po mogućstvu i u gradskom saobraćaju da bude lako za okretanje. 
Servisni centar “LUČO” u svom programu usluga za Vaš automobil može pomoći oko problema vezanih za trap ( pneumatici, amortizeri, spone, oscilirajuća ramena, letva volana…). 

Ispravan i centriran trap obezbeđuje sigurnu, stabilnu i udobnu vožnju.

Lošeg stanja trapa se manifestuje kroz istrošenost i preveliki zazor (luftovi) u sponama, kuglama, oscilirajućim ramenima, letvi volana. Trap u ovakvom stanju može lako otkazati i onemogućiti upravljanje vozilom što predstavlja veliku pretnju po bezbednost putnika u vozilu.

Centriranje trapa

Centriranje trapa se sastoji od podešavanja uglova točkova tako da su oni normalni na podlogu (horizontalnu površinu) i međusobno paralelni. Ovim podešavanjem povećavate trajnosti guma i bolje držanje pravca automobila na ravnom putu. Geometrija trapa vozila međutim često može biti narušena, što kao posledicu prouzrokuje i nepravilan rad koji se odražava na gume.
Naime, neujednačeno trošenje prednjih i zadnjih guma, kao i potencijalno opasno zanošenje vozila u jednu stranu u toku vožnje, mogu ukazati na nepravilno centriranje trapa. Nekad je potrebno centriranje “prednjeg trapa” a nekada sva četiri točka. To zavisi od konkretne situacije i od tipa automobila.

 

Važno je napomenuti da se reglaža trapa mora vršiti u skladu sa proizvođačkom specifikacijom vozila.

 • Zamena spona
 • Zamena ramena
 • Zamena kočionih pločica
 • Zamena amortizera
 • Zamena ulja

Manifestacije koje Vam mogu pomoći da dijagnostikujete da Vam je potrbna reglaža trapa su da vozilo vuče u stranu, trese pri određenim brzinama i nepravilno troši pneumatike. Obzirom na stanje naših puteva (rupe i neravnine) kao i loše navike vozača da prelaze preko ivičnjaka, potrebno je periodično vršiti pregled stanja trapa. I kada se otklone svi nedostaci na trapu, tada je potrebno izvršiti centriranje trapa, jer ono obezbeđuje sigurnu vožnju i pravilno trošenje pneumatika. Centriranjem izbegavate problem da vozilo vuče u stranu ili neprijatno trese pri određenim brzinama.

PREPORUKA: Centriranje trapa se radi jednom godisnje, na 10.000 km ili pri zameni novih guma, kontrolu treba raditi na 5000 km.

Dobijte prilagođeni raspored održavanja za svoje vozilo

raspored servisa


  Radno vreme
  • Monday 9:00 - 17:00
  • Tuesday 9:00 - 17:00
  • Wednesday 9:00 - 17:00
  • Thursday 9:00 - 17:00
  • Friday 9:00 - 17:00
  • Saturday 9:00 - 17:00
  • Sunday Zatvoreno