Kako Je blokiran DPF?

Ako je delimično blokiran deblokada se može pokrenuti preko dijagnostike. Taj postupak se naziva regeneracija. Ako je DPF zaprljan više od 70% neće biti moguće pokrenuti regeneraciju tako da je remont DPF-a ili zamena sa novim jedino moguće rešenje. Turbo Servis poseduje opremu za profesionalno čišćenje svih tipova DPF filtera putničkog i teretnog programa.

Koje su Vaše opcije kada imate problem sa DPF-om?

  • Dijagnostički test kako bi se potvrdilo da je DPF blokiran.
  • Potrebno je proveriti da li postoji update softvera Vašeg motora. Nove verzije softvera mogu sprečiti probleme sa čestom zaprljanosti DPF-a
  • Zamena DPF-a sa novim je najbolja opcija ali je prosečna cena DPF-a preko 1000eur plus demontaža i montaža na vozilu.
  • Zamena DPF-a sa nekom od dostupnih kopija po prosečnoj ceni od 300eur (nije preporučljivo jer je efikasnost i dugotrajnost takvih DPF-ova jako mala)
  • Poslati DPF u naš servis kako bi se uradilo profesionalno čišćenje uz sertifikat o zaprljanosti pre i posle pranja.
Mašina za čišćenje DPF filtera

ŠTA JE DPF/FAP I ČEMU SLUŽI?

DPF je oznaka za Diesel Particulate Filter, odnosno radi se o filteru čestica čađi koja je u proizvodnji automobila obavezna od 2009. godine, mada ga dosta proizvođača na svojim vozilima imaju i godinama ranije. Obavezan je na motorima kako bi se ispunile Euro 4,5 i 6 norme i smanjila emisija štetnih gasova.

Osnovna funkcija DPFa je da prikuplja kancerogene čestice čađi kako ne bi slobodno završile u atmosferi. Da bi dobro radio kao i svakom filteru potrebno je čišćenje kako ne bi došlo do gušenja motora. U slučaju DPFa proces samočišćenja se naziva regeneracija. Prilikom regeneracije motor propušta dodatnu količinu goriva što izaziva visoku temperaturu koja sagoreva nakupljenu čađ i pretvara je u malu količinu pepela koja se ispušta i okolinu.

DPF se sastoji od keramičkog saća napravljenog od silicijum karbida koje poseduje komore koje služe za prikupljanje čađi. Zidovi saća su  propusni za gasove tako da zadržavaju na sebi štetnu čađ a očišćeni gasovi se ispučtaju u atmosferu.

U praksi postoje dve vrste regeneracije, aktivna i pasivna.

Pasivna se odvija na samom automobilu kada se temperatura podigne dovoljni nivo da čestice čađi počnu same goreti.

Kod aktivne regeneracije računar motora ECU preuzima kontrolu nad procesom regeneracije. On deluje kada količina čađi u DPFu pređe određenu granicu i pokreće ubrizgavanje goriva kako bi se povećala temperatura u izduvnom sistemu koja će sagoreti nagomilanu čađ u filteru. Za ovaj vid regeneracije su potrebni i dodatni uslovi kao što su duža vožnja na konstantnom gasu itd. Ukoliko je vožnja na režimu stani – kreni proces će se zaustaviti i na istrument tabli će se upaliti lampica koja označava da je DPF zaprljan.

Ukoliko se dugo ignoriše upozorenje da je DPF zaprljan ili ako postoji dodatni problem na motoru može doći do prevelike zaprljanosti DPFa koji je nemoguće očistiti aktivnom ili pasivnom regeneracijom. U ovim slučajevima je neophodno DPF zameniti novim što u proseku košta 1000eur ili ga servisirati u našem servisu na uređaju koji pouzdano i bezbedno može vaš DPF vratiti u fabričko stanje.

Svi DPF filteri su napravljeni da traju koliko i motor ali uz odgovarajuće održavanje odnosno uz pravilno održavanje ostalih komponenti motora kao i redovnu regeneraciju.