Tretman za čišćenje auto klime

Uživajte udišući apsolutno ČIST i SVEŽ vazduh u Vašem automobilu.

Zahvaljujući Wynn’s Airco-Clean tretmanu čišćenja klima sistema. Gotovo je sa zagušljivim i ustajalim vazduhom.

Pravilan rad klima sistema narušavaju:

 • Bakterije i drugi mikroorganizmi
 • Industrijsko zagađenje
 • Izduvni gasovi automobila
 • Nikotin i polen
 •  

PROBLEM koji se javlja tokom rada klima sistema -
Mikroorganizmi koji se stalno stvaraju na isparivaču klima
uređaja bivaju usisani i raspršeni u kabinu vozila do putnika
koji ih udišu zajedno sa vazduhom.

Posledice takvog zagađenja klima sistema su:

 • Iritacija očiju i respiratornog sistema
 • Neprijatni mirisi
 • Bakterijske infekcije
 • Alergijske reakcije

Tehnologija ultrazvučnog raspršivanja proizvoda Wynn’s Airco-Clean , obezbeđuje potpuno čišćenje isparivača i ventilacionih kanala klima sistema.

REŠENJE

Wynn’s Airco-Clean čisti isparivač klima sistema, osvežava vazdušne kanale i unutrašnjost kabine! Wynn’s Airco-Clean je neutralna tečnost na vodenoj bazi koje eliminiše uslove za razvoj bakterija i mikroorganizama. To je potpuno bezbedan tretman sa dugoročnim dejstvom koji trenutno čisti i sprečava kontaminaciju klima sistema u dužem periodu. Potpuno je netoksičan i bezbedan za putnike.

Prednosti čišćenja sa Airco-Clean® su:

 • Prijatan i apsolutno ČIST vazduh
 • Dugotrajan efekat
 • Brzo i jednostavno se sprovodi primenom Wynn’s Aircomatic uređaja