Reglaža trapa

Vozilo ne treba samo pri velikim brzinama da bude sigurno za upravljanje već treba po mogućstvu i u gradskom saobraćaju da bude lako za okretanje. 
Servisni centar “LUČO” u svom programu usluga za Vaš automobil može pomoći oko problema vezanih za trap ( pneumatici, amortizeri, spone, oscilirajuća ramena, letva volana...). 

Ispravan i centriran trap obezbeđuje sigurnu, stabilnu i udobnu vožnju.
Lošeg stanja trapa se manifestuje kroz istrošenost i preveliki zazor (luftovi) u sponama, kuglama, oscilirajućim ramenima, letvi volana. Trap u ovakvom stanju može lako otkazati i onemogućiti upravljanje vozilom što predstavlja veliku pretnju po bezbednost putnika u vozilu.

Centriranje trapa
Centriranje trapa se sastoji od podešavanja uglova točkova tako da su oni normalni na podlogu (horizontalnu površinu) i međusobno paralelni. Ovim podešavanjem povećavate trajnosti guma i bolje držanje pravca automobila na ravnom putu. Geometrija trapa vozila međutim često može biti narušena, što kao posledicu prouzrokuje i nepravilan rad koji se odražava na gume.
Naime, neujednačeno trošenje prednjih i zadnjih guma, kao i potencijalno opasno zanošenje vozila u jednu stranu u toku vožnje, mogu ukazati na nepravilno centriranje trapa. Nekad je potrebno centriranje "prednjeg trapa" a nekada sva četiri točka. To zavisi od konkretne situacije i od tipa automobila.

Važno je napomenuti da se reglaža trapa mora vršiti u skladu sa proizvođačkom specifikacijom vozila.
•    Zamena spona
•    Zamena ramena
•    Zamena kočionih pločica
•    Zamena amortizera
•    Zamena ulja

Manifestacije koje Vam mogu pomoći da dijagnostikujete da Vam je potrbna reglaža trapa su da vozilo vuče u stranu, trese pri određenim brzinama i nepravilno troši pneumatike. Obzirom na stanje naših puteva (rupe i neravnine) kao i loše navike vozača da prelaze preko ivičnjaka, potrebno je periodično vršiti pregled stanja trapa. I kada se otklone svi nedostaci na trapu, tada je potrebno izvršiti centriranje trapa, jer ono obezbeđuje sigurnu vožnju i pravilno trošenje pneumatika. Centriranjem izbegavate problem da vozilo vuče u stranu ili neprijatno trese pri određenim brzinama.
PREPORUKA: Centriranje trapa se radi jednom godisnje, na 10.000 km ili pri zameni novih guma, kontrolu treba raditi na 5000 km.