Priprema za tehnički pregled

Šta je tehnički pregled vozila ?
Tehnički pregled vozila je od opšteg interesa, a obvezan je radi provere tehničke ispravnosti svih motornih i priključnih vozila.

Ako želite pripremiti svoje vozilo za tehnički pregled ili jednostavno biti sigurni u tehničku ispravnost Vašeg vozila zbog Tehničkog pregleda ili prestojećeg dužeg puta u našem servisnom centru možete proveriti sve bitne funkcije Vašeg vozila. Sugerisati zamjenu oštećenih, dotrajalih ili neispravnih delova.

Sama priprema vozila za tehnički pregled uključuje provjeru sljedećih funkcija:

- Kontrola prednjih i zadnjih kočnica 
- Kontrola prednjeg i zadnjeg vešanja 
- Kontrola i podešavanje visine svetala
- Kontrola kvaliteta ulja u kočnicama
- Kontrola Eko-testa
- Kontrola vešanja
- Kontrola svetlosne signalizacije